DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - pá 13.00 - 18.00, so - ne 10.00 - 18.00 hod.


15.4. - 14.8.
DIALOGY 2022 - KRAJINY ČEKÁNÍ
Výstava.
Čekání, zvláštní stav, který bývá vyplněn určitou formou prázdnoty. Mimo ni je ale očekávání doprovázeno neklidem. Je stavem před. Budoucnost je napínána a též přitahována dostředivou silou. Téměř se ji můžeme dotknout, přesto zde ještě není. Při čekání se zvláštním způsobem čas přimyká k jednomu bodu. Může být provázeno jak radostným napětím, vzrušující nervozitou, tak pocity smutku. Každopádně čekání je symptomatickým projevem civilizace. Patří k životu, stejně podstatně jako například radost, nebo smutek. Může se stát prostorem smysluplně vyplněným například četbou, rozhovorem, pozorováním, poslechem, nebo meditaci, stejně tak ale může zrcadlit naši nezvládnutou psychiku projevující se v lepším případě, nervozitou a neklidem, v případě horším třeba výbuchem vzteku. Zdá se, že v prizmatu současného fungování světa se ale snažíme čekání, tuto poetickou marnost, zcela odmazat, popřít a eliminovat. Jakékoliv formy čekání jsou vlastně nežádoucí, jsou to hluché pauzy, které nedávají smysl. Jsou symbolem prokrastinace, ztráty času, znakem nevyplněného vzduchoprázdna. Přitom právě čekání by mohlo být prostředkem naší vlastní transformace, obratem ke introspekci, sebereflexi, či k důstojnější a soustředěnější reflexi vnějšího světa. Okénkem změny.
Každopádně čekání, jeho tichá atmosféra, má velkou estetickou kvalitu. Ta je v mnoha uměleckých dílech vyjádřena tu explicitně, tu spíše podprahově. Čekání je přítomné jako častý obsahový moment napříč dějinnou výtvarnou produkcí. Je obsaženo v portrétech, aktech, krajinomalbě, nebo v konkrétních žánrových výjevech. Výstavou, sestavenou ze sbírkového fondu GVUO jsem se pokusil vytvořit domnělou krajinu čekání, sestavenou ze jeho rozličných podob. Výtvarná díla téma přenášejí symbolicky, jinotajem, pod nímž se téma skrývá spíše latentně, jindy se divák setká s příkřejší dokumentací. Výstava jako celek se stává prostorem čekání a má zprostředkovat poetickou atmosféru, v níž čekat neznamená ztrácet čas.
17.6. - 14.8.
FREI
Výstava - grafika, intermédia.
Výstava FREI mapuje tvorbu lidí, které spojilo dohromady jedno místo. Před dvanácti lety objevil Vašek Minařík prostor bývalé továrny nábytku na Krnovské ulici. Společně se Pavlem Havrlantem a Tomášem Vránou v této staré fabrice založili multikulturní prostor či grafické studio Gottfrei. Po necelém roce, na prvním pořádání Opavského sympozia, těmto „bezbožným“ (*GOT=BŮH, FREI=VOLNÝ) vtrhla do života, a některým nejen do toho uměleckého, Martina Pavelková. Nějaký čas v tomto uskupení zůstali. Prostor Gottfrei, stejně jako jeho obyvatelé, se časem měnil a rostl. Uskutečnilo se tady nespočet výtvarných sympozií, výstav, besed, koncertů různých žánrů a také, dnes už tradiční hudební festival FreiPlatz (ve spolupráci s Tomášem Feikem). Vznikla zde platforma pro setkávání lidí, kteří chtějí objevovat, experimentovat a tvořit. V současné době je ve prostorách areálu otevřené také umělecké studio pro mladé umělce, ve kterém Martina připravuje například k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.
Společným pojítkem pro autory je nejen místo, ale také potřeba reagovat na aktuální společenské a politické dění v regionu, v Čechách, ale také ve světě skrze uměleckou tvorbu. Jejich společné projekty bylo možné pravidelně vidět na festivalu Landscape, který se zabývá uměním ve veřejném prostoru. Posledním společným dílem byla série betonových soch s názvem Koněvmen. Ta reagovala na odstranění sochy maršála Koněva z dejvického náměstí. Instalace trpasličích soch bude k vidění na výstavě v Domě umění. Martina Minařík Pavelková, vizuální umělkyně, malířka a performerka představí, kromě starších prací, svoji nejnovější sérií maleb dotýkající se současné společnosti a jejího vnímání skrze rovinu dětských pravd, křivd a nesplněných snů a v dospělém světě. Václav Minařík, který se věnuje převážně grafice, virtuální a augmentované realitě a pořádání kulturních akcí vystaví retrospektivu své výtvarné tvorby doplněnou o nová díla. Tomáš Vrána se věnuje grafickému designu, programování a odprezentuje svoji volnou malířskou tvorbu. Jako hosta si trojice přizvala známého fotografa Marka Bartoše, který vystaví soubor fotografií ze své volné autorské práce.
Na první pohled toho nemáme moc společného. Alespoň co se tvorby týče. Každý si žijeme ve svém uzavřeném světě, někdo na větším snovém obláčku. Jsme tři solitéři. Ale naše práce má tendency navzájem se ovlivňovat. Byť třeba jen v nočních diskuzích. Někdy z toho vznikne skvělá spolupráce. Jsme přátelé, kteří k sobě nacházeli cestu někdy oklikami, ale které vždy pojilo silné pouto jednoho prostoru. Gottfrei.
1.1. - 31.12.
MICHAL ŠKAPA - STARMAN
Neónová instalace.

There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds

Tam je Starman a čeká na obloze
rád by nás navštívil
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta nebo-li Davida Bowie. Jeho texty jsou jednou ze inspirací k vytvoření světelného objektu na střechu opavského Domu umění. Vertikální protáhlá přístavba, která se zvedá z terasy a přiléhá k domu může připomínat právě odpalovací rampu pro rakety cestující ke hvězdám. Hvězdám, které reprezentují naše sny a touhu po poznání něčeho co nás přesahuje, možná nových světů a bytostí. Silueta člověka, kosmonauta, průzkumníka, jenž se vydává na cestu za dobrodružstvím do nových světů. Neónová instalace od Michala Škapy je vymyšlena speciálně na míru daného prostoru a je jedním z typických výrazových prostředků autora. Sestává ze několika barevných neónových trubic, které tvoří uzavřený okruh a svití svým charakterictickým barevným světlem a tvoří tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby. Objekt bude umístěn na exteriéru Domu umění trvale.

čtvrtek 11.8. / 17.00 hod. / Dům umění
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY FREI

pondělí 22.8. / 18.00 hod. / Dům umění a kostel sv. Václava
ZÁŽITKOVÁ NOC V DOMĚ UMĚNÍ
Pojďte si užít noc v Domě umění, brány kostela sv. Václava se otevřou výjimečně také dnes v noci a objevíte nejedno jeho tajemství! Vhodné pro děti od 12 let, které mají rády historii a výtvarnou tvorbu. S sebou spacák a karimatku. Kapacita 20 dětí. Cena 300,- Kč (v ceně občerstvení, připojištění, veškeré výtvarné pomůcky a materiál).


1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky