HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

1.1. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

25.5.2023 - 28.1.2024
KNÍŽATA Z LICHTENŠTEJNA. PÁNI ZEMĚ OPAVSKÉ A KRNOVSKÉ
Výstava u příležitosti 410. výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v před moderním období. Návštěvníkům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát či stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy - opavským a krnovským zámkem - a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v tomto regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě anebo podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat ze Lichtenštejna v moderní době - zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti.
Díky exkluzivní spolupráci s lichtenštejnským archivem a muzeem se v Opavě veřejnosti představí řada unikátů, které depozitáře této instituce opouštějí jen zřídka či vůbec. Ke významným spolupracujícím tuzemským institucím patří Zemský archiv v Opavě, Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc, Státní okresní archiv Opava, Státní okresní archiv Bruntál, Vlastivědné muzeum Šumperska, Muzeum Bruntál, Národní památkový ústav. Součástí výstavy bude řada doprovodných přednášek a katalog, jehož publikování je plánováno na výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. v lednu 2024. Zveřejněním knihy bude rovněž zahájen „opavský historický rok 2024“, v němž město oslaví 800 let od první listinné zmínky.
Tato výstava byla uskutečněna díky velkorysé podpoře knížete H.S.H. Hanse-Adama II von und zu Liechtenstein a Ministerstvu kultury ČR.pátek 3.11. / 17.00 hod. / Müllerův dům
HALLOWEEN V MUZEU
Také letos se uskuteční již tradiční akce Slezského zemského muzea Halloween v muzeu. Návštěvníci budou muset projít stezku odvahy budovou, jež byla součástí opavského zámku a dodnes se zde proto po setmění vyskytují strašidla. Odvážní, kteří absolvují celou stezku, si pak vyslouží zaslouženou odměnu. Návštěvníci by si s sebou měli vzít vlastní svítilnu, neboť muzejní strašidla ráda vypínají osvětlení a lákají smrtelníky do spletitých katakomb našich muzejních objektů. Připraven bude také fotokoutek, proto doporučujeme návštěvníkům přijít rovněž v kostýmech.
Vstup pouze na časovou rezervaci na telefonním čísle 553 714 809 nebo 604 393 778 (volejte během provozní doby expozičního areálu, tj. od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin).
Časy prohlídek: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 hodin.středa 8.11. / 17.00 hod. / slavnostní sál Müllerova domu
PŘÍRODA PATAGONIE
Přednáška RNDr. Věry Koutecké.
Patagonie - svět vichrů, mračen, jezer, ledovců, sopek i širých pamp obklopený vodstvy dvou oceánů a rozčísnutý hřebenem And (či Kordiller), jejichž štíty zde dosahují přes 4 000 m. Svět pro Středoevropana téměř neuchopitelný. Když si v roce 1994 listovala ostravská botanička Věra Koutecká knihou mistra fotografie a také slova pana Jiřího Havla „S kamerou kolem světa za 59 let“ a pohlédla na obraz štítů Fitz Roye v „ranní iluminaci“, propadla nezměrné touze shlédnout tento div na konci světa na vlastní oči. Nedostižné se stalo skutečností za 29 let...
Srdečně zveme na průřez měsíční expedicí Argentinou a Chile z ledna a února 2023, jak ji zažila Věra Koutecká se třemi přáteli botaniky (k vidění budou nejen rostliny).pátek 1.12. / 18.00 hod. / slavnostní sál Müllerova domu
HORSKÁ DRÁHA
Chystáme promítání unikátního filmu Horská dráha!
Dokumentární film Jonáše Motyčky o lidech, kterým do života vstoupila hraniční porucha osobnosti (HPO). Horská dráha je unikátní dílo, které si dává za cíl destigmatizaci duševních onemocnění s akcentem na nejrozšířenější poruchu osobnosti v populaci. Jonáš, který sám trpí diagnózou HPO, jako průvodce čtyřmi reálnými příběhy statečných lidí, kteří se nebojí o poruše a životě s ní mluvit. Rebeka, Taisa a Kuba... tři jména mladých lidí, kteří byli nuceni přizpůsobit život své diágnóze, ale zároveň se snaží pomáhat svému okolí. Pomoc druhým je jeden ze společných jevů HPO a to je také případ Martiny, která jako čtvrtý aktér filmu vstupuje do děje jako člověk, jejíž osud je spojený se hraniční poruchou jinak. Martina totiž reprezentuje skupinu blízkých, jelikož sama přišla o dceru, která byla „hraničářkou“. Ve filmu skrze rozhovory a zdokumentování jejich prostředí přiblížíme, jaké to je mít život protkaný nemocí, kterou právě dcera Martiny, Anetka, nazývala „rakovinou duše“. Chceme dát naději, že bojovat se s HPO vyplatí. Unikátnost filmu Horská dráha dokládá fakt, že podobné dílo v České republice ještě nevzniklo.5.12. - 21.12.
MALOVÁNÍ BANĚK
Zdobení vánočního stromku patří k vánočním tradicím celé řady rodin a často se neobejde bez vánočních baněk, které jsou oblíbenou součástí Vánoc již po staletí. Přijďte si vyzkoušet ve Slezském zemském muzeu namalovat vlastní baňku a ozvláštnit si svou vánoční výzdobu nebo obdarovat blízké netradičním dárkem.
Malování baněk bude probíhat od 5. do 21. prosince 2023 vždy od úterý do čtvrtku od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.30 hodin v Historické výstavní budově. Malování baněk je možné pouze po předchozí rezervaci na telefonním čísle 553 714 809 nebo 604 393 778 (volejte během provozní doby expozičního areálu, tj. od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin).
Cena baňky je 40,- Kč.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky