EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


16.6. - 30.10.
KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
Výstava.
Výstava autorky Zuzany Beranové připomene významnou opavskou rodačku Friederike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonová. Výstava se zaměřuje na kořeny známé ochránkyně divoké přírody. Seznámíme se tak s rodinou Weisshuhnů, kteří byli významnými podnikateli a ovlivnili tvář našeho kraje. Dodnes je připomíná například papírna v Žimrovicích nebo unikátní náhon. Dále také s rodinnou Gessnerů, která je reprezentována významnými architekty Hubertem a Franzem Gessnerovými. Výstava současně mapuje, jak kořeny na Opavsku přispěly k Joyiným pozdějším celosvětovým úspěchům. V rámci doprovodného programu k výstavě proběhnou komentované prohlídky, přednášky, animační programy pro děti a další zajímavé akce.
16.6. - 10.8.
FLORA AFRICANA - BOTANICKÉ KRESBY JOY ADAMSONOVÉ
Výstava.
Navštivte jedinečnou výstavu unikátních kreseb, které se vystavují pouze výjimečně. Do Opavy byly zapůjčeny díky propojení Joy Adamson s tímto městem. Joy Adamson patří ke slavným opavským rodákům, většinu svého života však prožila v daleké Africe. Jejím novým domovem se stala Keňa, kde vrátila do divočiny lvici Elsu, a napsala o tomto celosvětový bestseller. Zároveň však byla také talentovanou malířkou známou pro své botanické kresby a kresby příslušníků keňských kmenů. O zlomek kreseb v současnosti pečuje britská nadace Elsa Conservation Trust, která do Opavy zapůjčila vybranou kolekci z let 1938 - 1956.
Výstava je instalována v prostoru bývalého bankovního trezoru nynější expozice Cesta města.
23.6. - 3.10.
PO STOPÁCH JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
Panelová výstava.
Panelová výstava pod taktovkou autorky výstavy Zuzany Beranové připomene v Opavě místa spojená s rodinou Gessnerů a Weisshuhnů.


úterý 2.8. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

čtvrtek 4.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských či projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.sobota 6.8. / 10.00 - 18.00 hod. / Sady Svobody Opava
FESTIVAL OSLAVY BYLIN
Pohodový festival oslavující sílu a moudrost bylin, vhodný pro všechny věkové kategorie. Od rána do večera si budete užívat vůní, péče, ochutnávat to nejlepší jídlo a pití prodchnuté bylinami, nasávat zajímavé informace, hrát si, bavit se, relaxovat. Přivítáte voňavý svět bylin do svých domácností a dozvíte se, jak si díky bylinám udržet zdraví, harmonii a dobrou kondici.

úterý 9.8. / 18.00 hod. / kostel sv. Václava
KOSTEL SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace).
Počátky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera (Dům umění) souvisí s příchodem dominikánského řádu do Opavy v roce 1291. V průběhu následujících desetiletí byl vystavěn samotný klášter, a především impozantní plně zaklenutý trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. Na jižní straně presbytáře byla vybudována kaple sv. Dominika, kde může návštěvník ještě dnes vidět původní gotické fresky. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století. Přes veškeré rekonstrukce a úpravy je možné také v současné době v prostorách bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna), rajského dvora a ambitu (ochoz).
Vstupenku zakoupíte na recepci Domu umění.

čtvrtek 11.8. / 15.00 - 19.00 hod. / Ptačí vrch
PTÁČÁK V RYTMU AFRIKY
Hravé hudební odpoledne.
Odpoledne plné zážitků tematicky laděné k výstavě věnované osobnosti slavné opavské rodačky Joy Adamsonové. Můžete se těšit na bohatý program nejen pro děti.sobota 13.8. / 18.30 hod. / Městské koupaliště Opava
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Dalibor Halátek.
Komentovaná prohlídka městského koupaliště připomene 91letou historii tohoto objektu. Seznámí návštěvníka s architekturou, proměnami a inovacemi koupaliště anebo zavede je do míst, který běžný návštěvník nespatří.
Vstupenku zakoupíte před vchodem na koupaliště. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.pondělí 15.8. / 17.00 hod. / centrum města Opavy
ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÉ OPAVY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace).
Komentovaná procházka s názvem „Zapomenuté příběhy židovské Opavy“ připomene osudy židovských obyvatel Opavy. Procházka připomene příběhy a osudy rodiny Herrmannů a též Obchodní dům Herrmann & Vogel, první opavský obchod barvami Morize Altschula, největší obchodní dům v tehdejším Československu, synagogu či mnoho dalšího.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před začátkem komentované prohlídky.úterý 16.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOSTELA SV. HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skončení války byla budova nadále využívaná jako sklad a k vysvěcení kostela došlo až roku 1993. Fresková výmalba v interiéru kostela sv. Hedviky odkazuje mimo jiné na dřívější ohlasy po uctění památky obětí první světové války.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

sobota 20.8. / 18.30 hod. / Městské koupaliště Opava
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Dalibor Halátek.
Komentovaná prohlídka městského koupaliště připomene 91letou historii tohoto objektu. Seznámí návštěvníka s architekturou, proměnami a inovacemi koupaliště anebo zavede je do míst, který běžný návštěvník nespatří.
Vstupenku zakoupíte před vchodem na koupaliště. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

úterý 23.8. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

čtvrtek 25.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOSTELA SV. HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skončení války byla budova nadále využívaná jako sklad a k vysvěcení kostela došlo až roku 1993. Fresková výmalba v interiéru kostela odkazuje mj. na dřívější ohlasy po uctění památky obětí první světové války.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

neděle 28.8. / 8.45 - 13.00 hod. / sraz na horním parkovišti papírny Smurfit Kappa
WEISSHUHNŮV KANÁL
Komentovaná prohlídka.
Užijte si speciální komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním díle, které nechal na řece Moravici postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, majitel papírny v Žimrovicích a Jánských Koupelí v době rozkvětu, přítel samotného Edisona. Projděte se uprostřed krásných lesů po papírenském náhonu se třemi tunely a dvěma akvadukty, který přiváděl vodu a plavil dřevo do Žimrovické papírny od roku 1891. Od skvělých průvodců se v průběhu procházky dozvíte, co to byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, kdo Barabové, jestli se v Moravici dá těžit zlato, a ochutnáte, co jedli či pili chlapi v papírnách.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu od 4.7.2022. V ceně je průvodce ve kostýmu, dárek, piknik barabů u akvaduktu kanálu. Trasa je dlouhá cca 12 km. Nutná turistická obuv. Nedoporučujeme dětem do 6 let a brát s sebou mazlíčky. Maximální počet návštěvníků je 25.úterý 30.8. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V OPAVĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon Tesař (Beit Silesia z. s.).
Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. Současný městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraji města směrem na Otice. Pohřebiště respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. Centrální část byla vyhrazená katolíkům, po stranách se nacházela oddělení pro evangelíky a židovský hřbitov. A právě na židovském hřbitově nalezl místo svého odpočinku například jeden ze zakladatelů obchodního domu Breda a Weinstein, Max Breda nebo majitel známé firmy barvivy, Moriz Altschul.
Sraz před hlavní branou Městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.
1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky