EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


20.6. - 31.12.
S KNÍŽATY U STOLU
KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ
NA STŘEDOVĚKÝCH VÉVODSKÝCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI
Česko-polská výstava představuje atraktivní téma kuchyně a stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Ve škole jsme slyšeli o vymření Přemyslovců smrtí Václava III. v roce 1306. Už méně se však ví, že zde na Opavsku měl rod Přemyslovců pokračování ve vedlejší linii, která definitivně vymřela na Ratibořsku až se rokem 1521. Výstava nejenže ve stručnosti přibližuje také tento příběh, zaměřuje se však především na kulturu stravování, kuchyni a stolování Přemyslovců a příslušníků dvora. Budete mít možnost seznámit se s exponáty spojenými (nejen) s Opavou - například se unikátními nálezy stolního náčiní pocházejícími ze 14. až 16. století, ale také se konkrétními recepty a jejich původem, způsoby úpravy pokrmů a s kořením, které bychom ve středověku možná nečekali. Součástí výstavy budou například komentované prohlídky s ochutnávkami (červen, červenec, prosinec) a panelová diskuze (podzim).


neděle 1.10. / 9.00 - 18.00 hod. / Švédská kaple - kaple sv. Kříže
HURÁ DOVNITŘ! VOLNÁ PROHLÍDKA KAPLE SV. KŘÍŽE
Zpřístupnění kaple k individuální prohlídce, vstupné zdarma v rámci Dne architektury.

úterý 10.10. / 17.00 hod. / klášter Marianum Roosveltova ulice
KAPLE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Prohlídka klášterní kaple bazilikálního typu, jejíž podoba je utvořena různými slohovými prvky.
Nutná rezervace!

neděle 15.10. / 15.00 hod. / Městský hřbitov Opava
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon Tesař (Beit Silesia z. s.).
Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. Současný městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraji města směrem na Otice. Pohřebiště respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. Centrální část byla vyhrazená katolíkům, po stranách se nacházela oddělení pro evangelíky a židovský hřbitov. A právě na židovském hřbitově nalezl místo svého odpočinku například jeden ze zakladatelů obchodního domu Breda a Weinstein, Max Breda nebo majitel známé firmy se barvivy, Moriz Altschul.
Sraz před hlavní branou Městského hřbitova. Nutná rezervace!čtvrtek 19.10. / 17.00 hod.
S KNÍŽATY O VÍNU
Doprovodný program k výstavě s minidegustací pokrmů připravených dle dobových středověkých receptů s přednáškou prof. Ireny Korbelářové o přípravě středověkých pokrmů a používaných surovinách.

úterý 31.10. / 17.00 hod.
S KNÍŽATY O PIVU
Přednáška a minidegustace pivních speciálů.
Doprovodný program k výstavě s ředitelem Národního památkového ústavu Michalem Zezulou a odborníkem na historické postupy výroby piva, archeologem Petrem Holubem.
1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky