EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


18.4. - 22.9.
POČÁTKY OPAVY - PŘÍBĚH VZNIKU JEDNOHO Z NEJSTARŠÍCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
Výstava.
Opava si v letošním roce připomíná 800 let od vydání královského privilegia, ve kterém je poprvé označena jako město. Vzhledem k malému počtu písemných zpráv z prvních desetiletí její existence jsou pro poznání počátků Opavy mimořádně důležité archeologické prameny. Výstava nabídne možnost zhlédnout unikátní nálezy datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města, zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Ostravě. Na omezenou dobu bude ze Státního okresního archivu v Opavě zapůjčen rovněž originál vůbec nejstarší dochované listiny pro Opavu ze roku 1247 a také kopiář z 18. století, který uchovává přepis potvrzující Opavě městská práva k roku 1224. Připomenuty budou osobnosti, jež se o poznání nejstarších dějin města v minulosti zasloužily. Součástí výstavy bude vizualizace města a obytného domu prvních opavských kupců. Zájemce jistě potěší krátký úvodní film i ukázky replik dobových oděvů a obuvi. Výstava je doplněna řadou interaktivních a didaktických prvků určených nejen dětem. Potřebné informace pak návštěvníci načerpají zejména prostřednictvím videoreportáží s autory výstavy.
Výstavu připravily: Opavská kulturní organizace, p. o., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, a Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s dalšími institucemi: Státní okresní archiv Opava, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Slezské zemské muzeum.
sobota 1.6. / 15.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOSTEL SVATÉ HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický skvost Opavy a dílo krnovského rodáka Leopolda Bauera z konce 30. let 20. století. Téhož autora, který projektoval obchodní dům Breda&Weinstein nebo nové sídlo Obchodní a živnostenské komory v Opavě (dnes Knihovna Petra Bezruče).
Sraz před kostelem na náměstí sv. Hedviky.

neděle 2.6. / 15.00 hod. / centrum Opavy
ŽIDOVSKOU OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Seznamte se s nejvýznamnějšími místy spojenými s historií opavského židovského obyvatelstva. V rámci prohlídky navštívíme nejen místa zaniklých synagog, ale vydáme se také po stopách někdejších židovských obchodů a živností v ulicích Na Valech, na Horním a Dolním náměstí, na Masařské, Hrnčířské či Ostrožné ulici.
Sraz u pomníku zničené synagogy na Čapkově ulici.

úterý 4.6. / 17.00 hod. / klub Art
OBOUVÁNÍ VE STŘEDOVĚKU
Přednáška, přednáší Mgr. Aleš Hoch, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Jihlava).
Středověká obuv byla vyráběná převážně z vyčiněných kůží - tzv. usní a na našem území se řadí k vzácným archeologickým nálezům. Jednou z výjimek je Opava, jejíž historické jádro skýtá příhodné podmínky pro dochování rozličných organických materiálů. Výstava Počátky Opavy představí nálezy obuvi, která se nosila v Opavě v době jejího vzniku, tedy ve polovině 13. století. Navazující přednáška archeologa Mgr. Aleše Hocha, Ph.D., představí středověkou obuv a další oděvní doplňky v širším kontextu dobové módy, řemesla či výroby na příkladu konkrétních nálezů z České republiky i Evropy. Součástí přednášky budou také fyzické ukázky replik středověkých předmětů vyráběných z kůží.úterý 4.6. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický sakrální skvost Opavy má své počátky ve středověku a spjat s řádem německých rytířů. Ti své pozemky v Opavě získali už v roce 1204. Kostel Panny Marie byl od prvopočátků existence Opava hlavním farním kostelem. Dnes se pro kostel užívá označení konkatedrála. Proč ale? I to prozradí prohlídka jediné konkatedrály v České republice.
Sraz před kostelem na Rybím trhu.

pátek 7.6. / 17.00 - 20.45 hod. / kaple sv. Kříže
MUZEJNÍ NOC VE ŠVÉDSKÉ KAPLI
17.00 - 17.45 hod. / komentovaná prohlídka k historii kaple i středověkým freskám, Mgr. Ivana Maloušková (historička) a MgA. Romana Balcarová (restaurátorka)
18.00 hod. / vystoupení Sboru Slezské univerzity v Opavě
20.00 - 20.45 hod. / komentovaná prohlídka k historii kaple i středověkým freskám, Mgr. Ivana Maloušková (historička) a MgA. Romana Balcarová (restaurátorka)
Vstupné je zdarma.

pátek 7.6. / 17.00 - 22.00 hod. / Obecní dům Opava
MUZEJNÍ NOC V OBECNÍM DOMĚ
Promítání filmu Na útěku (příběh rodiny Weinstein) a filmu o příběhu zakladatele prvního českého hasičského sboru ve Slezsku Rudolfa Gudricha
Expozice Cesta města (stálá expozice k dějinám Opavy)
Počátky Opavy (výstava, příběh o vzniku Opavy)
Výstava fotografií Kateřiny Skalíkové
Vstupné je zdarma.neděle 9.6. / 15.00 hod. / centrum Opavy
PO STOPÁCH MLÝNSKÉHO NÁHONU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Václav Hájek.
Jak důležitá je role městského náhonu v organismu města? Mlýnský náhon byl využíván už od středověku. V 19. a první polovině 20. století kolem něj docházelo k budování industriálních areálů. I dnes jsou jejich stopy patrné, často však ukryté pod nánosem přestaveb a rekonstrukcí. Některé však už neexistují vůbec. Putování započne u městské vodárny v Městských sadech, pokračovat bude k městskému koupališti a někdejší továrně Juta (později Moravolen), dále po Nákladní ulici směrem k zaniklým Císařským lázním až na Zámecký okruh s cílem při vyústění náhonu do řeky v dnešní Mlýnské ulici.
Sraz u městského splavu - městské vodárny.

úterý 11.6. / 17.00 hod. / kostel sv. Petra a Pavla Opava Jaktař
KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA SE HŘBITOVEM
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Kostel v Jaktaři je dominantou širokého okolí a patří k nejstarším v Opavě. V rámci prohlídky si neprohlédneme pouze interiér, ale také přilehlý hřbitov.
Sraz u vstupu do kostela.

sobota 15.6. / 15.00 hod. / centrum Opavy
ZMIZELÁ OPAVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP ve Ostravě).
Opava se bohužel řadí k nejzničenějším městům v důsledku osvobozovacích bojů souvisejících s koncem 2. světové války. Jak ale vypadala před rokem 1945 a co bylo nahrazeno výstavbou z 60. let 20. století?
Sraz před Obecním domem na Ostrožné ulici.

středa 19.6. / 15.00 hod. / centrum Opavy
ŽIDOVSKOU OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Seznamte se s nejvýznamnějšími místy spojenými s historií opavského židovského obyvatelstva. V rámci prohlídky navštívíme nejen místa zaniklých synagog, ale vydáme se také po stopách někdejších židovských obchodů a živností v ulicích Na Valech, na Horním a Dolním náměstí, na Masařské, Hrnčířské či Ostrožné ulici.
Sraz u pomníku zničené synagogy na Čapkově ulici.
1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky