MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum-hlucinska.cz
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


18.6. - 8.9.
HRAVÝ SVĚT KINDER VAJÍČKA
Výstava.
Sběratelka Lydie Holinková se již třicet pět let věnuje sbírání hraček z Kinder vajíček. „Vše začalo v mých čtyřech letech, kdy mi teta z Německa dovezla první trojbalení Kinder vajíček. Tehdy mě tento svět miniaturních hraček natolik uchvátil, že jsem si každou další hračku pečlivě uchovávala. Tenkrát se Kinder vajíčka těžko sháněla, leda v Tuzexu, či ze zahraničí. Má sbírka tedy rostla velmi pomalu, ale po revoluci se Kinder vajíčka dostala také na pulty našich obchodů“. První sada figurek v Česku vyšla v roce 1992, byli to hrošíci Happy Hippo. „V devadesátých letech byly figurky ještě stále ručně malované, hračky propracované, nápadité a funkční. V posledních letech již kvalita bohužel hodně klesla, přesto mě sbírání těchto hraček stále baví a v mé sbírce je již přes jedenáct tisíc figurek a hraček. Mimo tyto sbírám také veškerý reklamní materiál, obaly a Maxi Kinder hračky. Zde na výstavě je jen zlomek mé sbírky, jsou zde ty nejzajímavější kousky, či figurky pro nostalgické zavzpomínání na dětství...“, uvádí sběratelka Lydie. Zároveň tímto zve k návštěvě Muzea Hlučínska, kde je výstava zpřístupněna až do 8. září 2024.
sobota 1.6. / 14.00 - 19.00 hod.
OTEVŘENÉ ATELIÉRY HLUČÍN
Přijďte v sobotu 1. června 2024 od 14.00 do 19.00 hodin do našeho muzea v rámci Otevřených ateliérů Hlučín! Těšit se můžete na nádhernou výstavu Krása secese, která vás okouzlí svým jedinečným stylem. Navštívit můžete také naši stálou expozici Kdo jsou lidé na Hlučínsku.
Vstupné je zdarma.
Přijďte zažít nezapomenutelné odpoledne plné kultury a umění!

1.1. - 31.12.
VIRTUÁLNÍ REALITA
Ke 102. narozeninám Hlučínska jsme rozšířili stálou expozici "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" o virtuální realitu. Jedná se o zcela novou formu muzejního sdělení a v České republice je zcela ojedinělá.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky