ZÁMEK RADUŇ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
ZÁMEK RADUŇ

Správa státního zámku Raduň
Zámecká 67, 747 61, Raduň, tel.: +420 553 796 119, +420 553 796 203
www.zamek-radun.cz
e-mail:
radun@npu.cz   kolarova.eva@npu.cz

otevřeno:
duben: so - ne 10.00 - 16.00 hod.
květen - červen: po zavřeno, út - pá 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00 hod.
červenec - srpen: po zavřeno, út - ne 9.00 - 17.00 hod.
září: po zavřeno, út - pá 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00 hod.
říjen: so - ne 10.00 - 16.00 hod.Původně zemanská tvrz přestavěná v 16. století za Tvorkovských z Kravař na renesanční zámek o třech arkádových křídlech, doprovázený velkým hospodářským dvorem, pivovarem a rozlehlým smíšeným lesoparkem se čtyřmi rybníky.

Poté, co se v držení zdejšího zboží vystřídala řada majitelů, přešel koncem 18. století do rukou svobodných pánů Mönnichů a vzápětí sňatkem na Larische ze Lhoty. Ti během první třetiny 19. století adaptovali zchátralý renesanční objekt na klasicistní rezidenci, obklopenou přírodně-krajinářským parkem, doplněným o klasicistní oranžerii se soustavou květných zahrad, fíkovnu a ananasovnu. Proti zámku přibyl ve 20. letech 19. století také klasicistní úřednický dům.

V roce 1832 se do Raduně přiženil hrabě, od roku 1872 dědičný kníže, Gebhard Leberecht Blücher z Wahlstattu. S příchodem příslušníka evropsky proslulého rodu, vnuka Napoleonova pokořitele, nabyl raduňský zámek na společenské prestiži široko daleko. Ač sloužil ponejvíce jako letní sídlo, nabízel domácím ale i hostům nejen samozřejmý přepych kultivovaného aristokratického domu, ale také potřebné pohodlí a intimitu, nezbytné k relaxačnímu pobytu panské rodiny v komorním prostředí venkova. Blücherové doplnili v roce 1841 zámecký areál o pozdně empírový ovčín a o 8 let později o robustní dvouetážovou hradební zeď. Ta předznamenala poměrně razantní etapu proměn exteriérů a interiérů, inspirovanou dobovým historizmem, která kulminovala až na samém prahu 20. století vnějšími i vnitřními úpravami a reformou nádvoří, jehož dvě přestavěné věže nadiktovaly zámku zcela novou siluetu.

Spletité vlastnické vztahy členů rodiny vůči zdejšímu velkostatku poznamenaly celou první polovinu 20. století. Jeho poslední majitel, hrabě Alexandr Blücher, anglický státní občan, pokračoval po smrti svého bratra v marných pokusech o zvrat záboru velkostatku Raduň - Bravantice a v roce 1949 republiku opustil.

Postupem času bylo v zámku umístěno zemědělské učiliště Státních statků Praha, obecní byty, základní a mateřská škola, obecní kanceláře, obecní knihovna a také  zdravotní středisko a kulturní sál s kinem. V průběhu generální opravy státního zámku Hradec nad Moravicí bylo na zámek Raduň v letech 1983 - 1984 převezeno a uloženo na cca deset tisíc předmětů uměleckohistorického mobiliáře a předmětů kulturní povahy a téměř dvacet tisíc svazků historické, svozové a příruční odborné knihovny. Současně byly opraveny a restaurovány místnosti bývalého knížecího apartmá s tzv. malou a velkou knihovnou ve II. a III. podlaží jižního křídla a instalován soubor zámeckých salónů. 14. července 1984 byl zámek v Raduni - jako první objekt v České republice, který takto doslova „vstal z mrtvých“ - zpřístupněn veřejnosti a až do roku 1995 sloužil jako jediný instalovaný objekt v okrese Opava.

Vzhledem k tomu, že z kmenového raduňského fondu se dochovalo pouhých šestnáct kusů, jsou dnes raduňské interiéry zařízeny s pomocí akvizičního fondu, konstituovaného během dvacetileté cílené sbírkotvorné činnosti, orientované přednostně k artefaktům souvisejícím s konkrétní minulostí zámku a jeho bývalými majiteli. V současné době disponuje státní zámek Raduň vlastním movitým mobiliářem čítajícím 2 762 jednotlivin. Svou důležitost však mají i výpůjčky z nevyužitých mobiliárních kolekcí zámků v Hradci nad Moravicí, Moravském Šternberku a Náměšti na Hané, které tak raduňskému zámku kolegiálně vypomáhají.


Zdroj: Oficiální webové stránky státního zámku Raduň


neděle 7.8. / 19.30 hod. / zámecká oranžérie
TÓNY A TANCE ZE STARÉHO NOVÉHO SVĚTA
TONOS Y DANZAS DEL VIEJO EL NUEVO MUNDO
Zveme vás dnes na netradiční letní hudební zážitek: španělské a jihoamerické barokní písně v podání Beatriz Lafont doplní dobové instrumentální skladby - převážně variační formy a tance. Program koncertu nabídne bohaté a vypovídající panorama hudby ze Španělska a prostoru místodržitelství španělské Ameriky, a to od repertoáru inspirovaného jak projevy lidovými, tak také těmi nejaristokratičtějšími. To nám umožní zaposlouchat se do nesmírné rozmanitosti dobové hudby.
Účinkující:
Beatriz Lafont (Španělsko) - zpěv, kastaněty, barokní kytara
Cristian Gutiérrez (Chile) - barokní kytara
Jan Čižmář - barokní kytara, theorba
Vstupné je 60,- Kč na osobu.

sobota 13.8. / 11.00 - 17.00 hod.
DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST
Tradiční Dožínková slavnost uvede v život lokální tradice a představí život na venkově ve minulosti. Můžete se těšit na tematicky laděné aktivity pro děti, vystoupení folklorního souboru, ukázky historické zemědělské techniky i řemesel a prezentaci regionálních výrobků. Chybět nebude ani skvělá gastronomie. Vstupné do areálu je 60,- Kč.

neděle 21.8. / 19.00 hod.
KDEKRADEMOR
Užijte si divadelní podvečer na zámku Raduň. Zveme vás na představení Kdekrademor - komedii na motivy Boccacciova Dekameronu. Vystoupí divadelní soubor NOTDIS, který je tvořen studenty herectví na DAMU a konzervatořích v Praze či v Brně, ovšem sdružuje také absolventy těchto škol, studenty produkce, scenáristiky, dramaturgie, animace či jiných příbuzných divadelních oborů. Svou tvorbou cílí především na regiony - chce přivážet divadlo do míst, kam se příliš často nedostane, nebo vystupuje v místech, která svou produkcí může oživit. Inscenace Kdekrademor spojuje prvky commedia dell´arte, divadla na divadle, pouličního a hudebního divadla. Vstupné je 60,- Kč.

sobota 27.8. / 14.30 hod.
HRADOZÁMECKÁ NOC NA RADUNI
Hradozámecká noc na Raduni vám opět přinese něco nového. Už ve 14.30 hodin se můžete těšit na vystoupení kočovného divadelního souboru. Představí originální divadelní hru Jak raduňské ženy ukončily husitské války. Hra je ušita Raduni na míru, kočovnická společnost ji na každé štaci mění. Večerní a noční prohlídky zámku začnou ve 19.00 hodin a budou pokračovat do 23.00 hodin. Hlavním tématem budou rodinné slavnosti posledních majitelů zámku - Blücherů z Wahlstattu.
Večerní prohlídky si můžete rezervovat na adrese radun@npu.cz, případně na telefonních číslech +420 553 796 203 nebo +420 724 664 015.
Vstupné plné je 200,- Kč, snížené 160,- Kč, děti 80,- Kč.

sobota 3.9. / 12.00 - 19.00 hod.
FESTIVAL ČAJE
Festival rozmanitých druhů čajů, ale také pohody, dobré hudby a také jídla. Čaj spojuje!
Vstup zdarma do zámecké zahrady a přízemí barokní sýpky. Vstup na koncerty a také workshopy 100,- Kč (1. patro barokní sýpky). Další info již brzy.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky